SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ số 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại : 0225.3733.493 – Fax: 0225.3733.493

Email: admin@hacem.com.vn – Website: www.hacem.com.vn .