0225 3733 493

Chính sách chất lượng

Trung tâm Quan trắc Môi trường Hải Phòng phấn đấu đảm bảo chất lượng đối với mọi hoạt động của mình nhằm mục tiêu chính là đưa hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đạt trình độ tương đương với những cơ quan có cùng chức năng, và các cơ quan kiểm nghiệm đã được công nhận về những chỉ tiêu thử nghiệm tương tự.
Để đạt được mục tiêu trên, các hoạt động của Trung tâm được thực hiện theo chính sách chất lượng như sau:
– Đảm bảo thực hành chuyên môn tốt, thỏa mãn đầy đủ và chính xác các yêu cầu chính đáng của khách hàng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.
– Tạo điều kiện tốt nhất về môi trường và tiện nghi làm việc cho các phòng, ban trong Trung tâm, đặc biệt là Phòng kiểm nghiệm để đảm bảo kết quả kiểm nghiệm đạt độ chính xác cao và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
– Có kế hoạch với mục tiêu cụ thể để liên tục cải tiến và hoàn thiện chất lượng dịch vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước và khu vực, trong đó đặc biệt chú ý đến việc tăng cường mở rộng hợp tác dưới nhiều hình thức để đào tạo cán bộ và phát triển kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng thử nghiệm.
– Luôn đảm bảo tính bảo mật và quyền sở hữu của khách hàng về các thông tin có liên quan hoặc ảnh hưởng đến họ, ngoại trừ trường hợp theo những yêu cầu đặc biệt mà Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định.
– Lãnh đạo Trung tâm không tạo ra bất kỳ sức ép nào về mặt chính trị, tổ chức, tài chính có thể gây ảnh hưởng tới tính trung thực, khách quan của mọi hoạt động dịch vụ và các kết quả thử nghiệm.
– Trung tâm đang duy trì hệ thống phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 – Phòng thí nghiệm đạt chuẩn, được công nhận bởi văn phòng công nhận chất lượng VILAS, với hệ thống các thiết bị phân tích hiện đại và chính xác.
– Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản năm 2008.