Một số Quyết định công bố TCVN 2010 và hủy bỏ TCVN cũ của Bộ BKHCN
There are no translations available.

+ Quyết định 2911, 2916, 2936/QĐ-BKHCN Công bố tiểu chuẩn quốc gia 2010
+ Quyết định 2939/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam
Link Download bên dưới (Chờ 5s nhấn Skips add):

 
Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
There are no translations available.

Tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 31:2010/BTNMT tại đây.

Tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 32:2010/BTNMT tại đây.

Tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 33:2010/BTNMT tại đây.

Tải Thông tư số 43/2010/TT- BTNMT tại đây.

 
Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
There are no translations available.

Tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 34:2010/BTNMT  tại đây.

Tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 35:2010/BTNMT  tại đây.

Tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 36:2010/BTNMT  tại đây.

Tải Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT tại đây.

 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT
There are no translations available.

Tải Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT tại đây.

Tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 30:2010/BTNMT tại đây.

 
QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (TT 39/2010)
There are no translations available.

Tải QCVN 26:2010/BTNMT

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 11