Xử lý nước thải
There are no translations available.

Trong những năm gần đây, vấn đề phát triển kinh tế - xã hội song song với bảo vệ môi trường ở Việt Nam trở thành mục tiêu chủ đạo. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đang phải đối mặt với các vấn nạn môi trường lớn như: nạn suy thoái rừng, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, suy thoái đất, thiếu nước ngọt và thiếu nhiên liệu. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế hiện nay của đất nước, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó cũng tồn tại những mặt tiêu cực đó là các nguồn thải từ các nhà máy, xí nghiệp ngày càng ô nhiễm trầm trọng cho môi trường xung quanh.

Để khắc phục được sự ô nhiễm nghiêm trọng đó, mỗi cơ sở sản xuất phải có những biện pháp thiết thực bảo vệ môi trường ngay từ các nguồn thải của mình. Điều đó đòi hỏi cần phải có những công nghệ thích hợp để xử lý nguồn thải đạt quy định hiện hành.

Hiện nay, các trung tâm trên địa bàn thành phố thực hiện chức năng tư vấn bảo vệ môi trường mới chỉ dừng lại ở việc cảnh báo mức ô nhiễm do các hoạt động sản xuất gây ra mà chưa có biện pháp xử lý, phòng ngừa. Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu này, trung tâm Quan trắc Môi trường mở rộng chức năng của mình sang lĩnh vực tư vấn “Thiết kế và chuyển giao công nghệ”.