Lào Cai: Mở rộng diện tích trồng rau, hoa quả chất lượng cao tại Sa Pa
There are no translations available.

Định hướng quy mô các loại cây trồng có chất lượng cao trong 5 năm tới ở Sa Pa sẽ mở rộng, như: Cây rau, diện tích khoảng 700- 800 ha, trong đó rau sản xuất với chất lượng cao khoảng 300- 400 ha; Cây hoa, diện tích đạt 200 ha, hoa chậu khoảng 10 vạn chậu địa lan và các loại hoa chậu, hoa thảm khác.

 

Hiện tại Sa Pa mới có chưa đầy 300 ha rau, gần 100 ha hoa và hơn 1 vạn chậu cảnh, mới đáp ứng khoảng 30% thị trường. Hầu hết các cơ sở sản xuất đều nhỏ lẻ, thiếu tập trung, thiếu cơ sở chế biến bảo quản, ngoại trừ một hai cơ sở liên doanh với nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản mỗi năm xuất khẩu vài nghìn tấn. Huyện cũng đã quy hoạch phát triển vùng rau an toàn, trong đó có đề án phát triển những giàn su su rộng hàng chục ngàn mét vuông, lập kỷ lục mới tại Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu phát triển rau, hoa theo hướng chất lượng cao, huyện Sa Pa đang tập trung các giải pháp: rà soát đất đai để quy hoạch vùng sản xuất, vận động nhân dân hợp tác với các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo hướng doanh nghiệp thuê đất của nhân dân hoặc doanh nghiệp hướng dẫn cho nhân dân trồng và bao tiêu sản phẩm; đáp ứng tốt các dịch vụ cho sản xuất và tập huấn, hướng dẫn cho người sản xuất về kỹ thuật trồng, chăm sóc; khuyến khích xây dựng các cơ sở sơ chế, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về chế biến, bảo quản và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Lục Văn Toán