Đà Nẵng: Hội thảo "Nâng cao sự tuân thủ của các cơ sở công nghiệp và năng lực kiểm soát ô nhiễm công nghiệp"
There are no translations available.

Với mong muốn lắng nghe các ý kiến, các mối quan tâm và những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuân thủ các quy định của pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT), sáng 21/12, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo "Nâng cao sự tuân thủ của các cơ sở công nghiệp và năng lực kiểm soát ô nhiễm công nghiệp".

Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các cơ sở công nghiệp; đại diện các quận và xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình An- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết: Quản lý ô nhiễm công nghiệp là một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay ở TP Đà Nẵng, là nội dung quan trọng trong Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” đến năm 2020. Từ khi có Luật bảo vệ môi trường 2005 đến nay, các thể chế, chính sách, quy định về quản lý môi trường công nghiệp đã được hoàn thiện, trong đó quy định khá rõ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động tuân thủ chính sách pháp luật về môi trường của doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng vẫn còn những tồn tại nhất định. Trong đó đáng chú ý như: Việc tuân thủ của doanh nghiệp sau khi được cấp quyết định phê duyệt Dự án đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nhìn chung còn nhiều hạn chế, nhiều doanh nghiệp thực hiện không đúng quy trình sau phê duyệt ĐTM, xem đây chỉ là thủ tục cần thiết để doanh nghiệp hoạt động; số lượng các cơ sở được thanh kiểm tra trong thời gian gần đây vi phạm Nghị định 117 có phần gia tăng, hầu hết các cơ sở được kiểm tra sau ĐTM đều không đảm bảo về phương án bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải đầu tư hoạt động kém hiệu quả, 85% cơ sở không có giấy phép vận hành chính thức, công việc tự quan trắc và báo cáo định kỳ chưa được thường xuyên, trong đó một trong các nguyên nhân cơ bản là lãnh đạo doanh nghiệp chưa quan tâm hoặc chưa nhận thức đầy đủ được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc tuân thủ ĐTM; một số trường hợp, các doanh nghiệp không nắm rõ về nội dung cũng như các quy định bắt buộc phải thực hiện trong ĐTM và quyết định phê duyệt.

Theo TS Nguyễn Đình An, việc Sở Tài nguyên và Môi trường TP tổ chức Hội thảo "Nâng cao sự tuân thủ của các cơ sở công nghiệp và năng lực kiểm soát ô nhiễm công nghiệp" là để lắng nghe các ý kiến, các mối quan tâm và những thuận lợi, khó khăn của các đơn vị trong công tác tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực BVMT nhằm kiện toàn các văn bản hướng dẫn ở cấp thành phố và nâng cao sự tuân thủ công tác BVMT của các cơ sở công nghiệp, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường vào năm 2020.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe và thảo luận về chu trình Dự án "Nâng cao sự tuân thủ của các cơ sở công nghiệp và năng lực kiểm soát ô nhiễm công nghiệp" và công tác đánh giá tác động môi trường của Tp Đà Nẵng trên địa bàn trong thời gian qua; Quy trình thanh tra bảo vệ môi trường các cơ sở công nghiệp tại Việt Nam; tình hình tuân thủ đề án tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; những điểm mới của Nghị định 117/2010/NĐ-CP và một số vấn đề cần chú trọng khi triển khai Nghị định, các lỗi mà doanh nghiệp thường vi phạm và hình thức xử lý... Ngoài ra, tại Hội thảo, đại diện Công ty Mabuchi Motor cũng đã báo cáo tham luận về sự tuân thủ và tự kiểm tra ĐMT, qua đó giúp các đại biểu có cái nhìn rõ hơn về tác dụng và hiệu quả của việc xây dựng dự án đánh giá tác động môi trường của đơn vị này trong thời gian qua.

Được biết, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của cả nước đang triển khai thực hiện Dự án "Nâng cao sự tuân thủ của các cơ sở công nghiệp và năng lực kiểm soát ô nhiễm công nghiệp". Qua Hội thảo này, Đà Nẵng sẽ báo cáo kết quả với Bộ Tài nguyên – Môi trường để rút kinh nghiệm, nhân rộng trong phạm vi toàn quốc./.


Theo ĐCSVN