Thành lập quỹ phát triển khu dự trữ sinh quyển Cát Bà
There are no translations available.

Ngày 28/4, thành phố Hải Phòng đã chính thức công bố thành lập và công nhận các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.

 

Quỹ do ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng làm trưởng ban.

Quỹ có nhiệm vụ huy động, tiếp nhận các nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để phục vụ cho các chương trình, dự án, đề án, hoạt động nghiên cứu bảo tồn và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.

Các dự án bảo tồn, phát triển khu dự trữ sinh quyển Cát Bà có thể được vay không quá 70% tổng kinh phí thực hiện dự án trong vòng ba năm.

Quỹ được thành lập do Tập đoàn Thép Việt Nhật khởi xướng, thỏa thuận cùng Ủy ban Quốc gia Chương trình con người và sinh quyển và một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp tài chính, nhằm thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bảo tồn và phát triển khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà

 

Nguồn: XL theo vietnamplus.vn